Pravila i uslovi korišćenja Cenoteka.rs

Podaci o kompaniji

Naziv kompanije: CENOTEKA d.o.o.
MB: 21064327
PIB: 108771141
Odgovorno lice: Ognjen Grbović
Kontakt: putem kontakt forme na https://cenoteka.rs/kontakt/

Za korišćenje portala https://cenoteka.rs neophodno je upoznati se i saglasiti sa ovim Pravilima i uslovima. Dobrovoljnim korišćenjem bilo kog segmenta https://cenoteka.rs na bilo koji način, svaki korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova.

Uvod

Dobrodošli na web portal Cenoteka.rs, koji je u vlasništvu kompanije Cenoteka d.o.o. Cilj portala Cenoteka.rs je da pruži pomoć potrošačima u donošenju odluka o kupovini. Cenoteka.rs prikuplja podatke o prodajnom programu i cenama trgovinskih lanaca i objavljuje ih na portalu https://cenoteka.rs .

Odgovornost

Sadržaji na portalu ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno. Podaci i informacije i koje su dostupne na web portalu ili putem web portala https://cenoteka.rs mogu se promeniti bez prethodne najave i obeveštenja. Korisnici koriste web portal na vlastitu odgovornost. Ni Cenoteka.rs, ni druga pravna lica koja učestvuju u održavanju web portala, ne odgovaraju za bilo kakvu štetu, direktno ili indirektno, koja bi nastala pristupom, korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja podataka, informacija i aplikacija na web portalu. Za tačnost podataka dobijenih od drugih lica, Cenoteka.rs nije odgovorna. Cenoteka.rs ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka.

Upotreba i sigurnost ličnih podataka

Naša politika upotrebe i zaštite ličnih podataka opisana je u Pravilima o privatnosti.

Korisnici web portala

Svako korišćenje web portala Cenoteka.rs koje nije smatrano kao uobičajeno korišćenje, je zabranjeno i predstavlja povredu, koja će biti prijavljena nadležnim službama za kazneno gonjenje. Normalno i uobičajeno korišćenje podrazumeva korišćenje web portala bez softverskih alata (spider, skripte, itd.) i u smislu očekivanog i uobičajenog broja zahteva u doglednom vremenu - uobičajenim brojem zahteva se smatra maksimalno dva zahteva po sekundi.

Korisnici portala mogu biti anonimni ili registrovani. Anonimni korisnici mogu koristiti besplatne usluge (npr. pristup informacijama o proizvodima, njihovoj dostupnosti u prodavnicama, cenama itd.). Registrovani korisnici imaju pristup određenim dodatnim funkcionalnostima portala Cenoteka.rs, koje nisu dostupne neregistrovanim korisnicima. Registrovani korisnici imaju korisničko ime i lozinku vezanu za osobu koja se registrovala za usluge portala Cenoteka.rs. Korisničko ime i lozinka se smatraju poslovnom tajnom i ne smeju se poveriti trećoj osobi. Registrovani korisnici preuzimaju odgovornost za sve aktivnosti koje će biti izvedene sa njihovim korisničkim imenom i lozinkom.

Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Cenoteka.rs

Korisnici web portala treba da uzmu u obzir sledeće činjenice:

  • Baza podataka u informacionom sistemu Cenoteka.rs, kao celina i kao pojedinačni delovi sistema, zaštićena je u skladu sa Zakonom o zaštiti autorskih prava i srodnih prava.
  • Podaci i web usluge baze podataka Cenoteka.rs u skladu su sa odredbama Zakona o zaštiti autorskog prava i srodnih prava.
  • Znak Cenoteka.rs zaštićen je kao žig ili usluga u skladu sa Zakonom o žigu propisanom od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Srbije.
Zakon o zaštiti autorskih prava i srodnih prava propisuje da korisnik može istovremeno koristiti samo neznatne delove baze podataka (kvalitativno i/ili kvantitativno) ili u meri u kojoj je predviđeno normalno korišćenje web aplikacija raspoloživih za anonimne i registrovane korisnike. Svi ostali oblici korišćenja i omogućavanja korišćenja trećim osobama (npr. objava na serveru trećeg korisnika, reprodukcija u drugim dokumentima itd.) izričito su zabranjeni. Ova zabrana odnosi se na sve oblike korišćenja koji prelaze lične potrebe. Posebno je zabranjeno:
  • korišćenje većih delova (kvalitativno i / ili kvantitativno) baze podataka (npr. reprodukcija strukture baze podataka, delova strukture baze podataka, određenih zapisa itd.),
  • korišćenje baza podataka suprotno od normalnog korišćenja ili na način koji može uticati na interese Cenoteka.rs (npr. sistemsko i stalno korišćenje baze podataka u manjim komponentama, itd.),
  • sticanje bitnih delova (kvalitativno i / ili kvantitativno) baze podataka sa određenim softverskim rešenjima,
  • uklanjanje izvora navoda.
Takođe je zabranjeno uklanjanje ili zamena znakova (logotipa) Cenoteka.rs, kada je prikazan kraj određenih podataka ili informacija. Korisnik je odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati na Cenoteka.rs zbog nepoštovanja navedenih uslova i ograničenja.

Korišćenje podataka i informacija sa web portala

Ni jedan od podataka ili informacija sa web portala ne sme da se koristi bez dozvole Cenoteka.rs u komercijalne svrhe. Nije dozvoljeno prikupljanje podataka i informacija sa web portala u bilo kojoj javnoj ili privatnoj bazi podataka. Objavljivanje, u bilo kom obliku, nije dozvoljeno osim ako kod podataka nije izričito navedeno, da se objavljivanje dozvoljava. Podaci i informacije sa web portala korisnik može preneti na svoje vlastite sisteme za vlastite potrebe, ali se ne smeju menjati oznake autorskih prava i drugih srodnih prava. Dozvoljeno je ispisati podatke i informacije za čitanje za vlastite ili nekomercijalne potrebe. Kopiranje, prenošenje, objavljivanje, izmena podataka i informacija ili slanje poštom ili distribucija na bilo koji način, bez prethodnog pismenog odobrenja Cenoteka.rs je strogo zabranjeno.

Linkovi na web portalu

Linkovi na portal ili glavnu stranicu i/ili druge pod-stranice, dozvoljeni su samo uz pismenu suglasnost Cenoteka.rs.

Stranice web portala Cenoteka.rs mogu da sadrže linkove na druge web stranice koje ne održava Cenoteka.rs, tako da Cenoteka.rs nije odgovoran za sadržaje tih stranica.

Rešavanje sporova

Bilo koji sporovi koji proizlaze iz korišćenja web portala u suprotnosti sa odredbama Opštih uslova portala Cenoteka.rs korisnici i Cenoteka.rs će rešavati mirnim putem. Ako to nije moguće, za rešavanje spora je nadležan sud u Beogradu.

Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane Cenoteka.rs se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Pravilima privatnosti koji je dostupan na uvid svim korisnicima web portala. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Cenoteka.rs, svaki korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Pravilima o privatnosti.

Izmene ovih Pravila i uslova

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, Cenoteka.rs zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje Cenoteka.rs, te da uskrati pristup Cenoteka.rs korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.

Uslovi važe od 01.03.2023.godine

Cenoteka.rs koristi kolačiće kako bi vam pružila najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića.
Saznajte više