Uslovi Korišćenja

 1. Opšte odredbe
  1. Pravila i uslovi korišćenja definišu postupke čijim prihvatanjem nedvosmisleno potvrđujete da ste saglasni sa eventualnim ograničenjima koje ovaj veb portal nosi sa sobom.
  2. Informacije koje cenoteka.rs objavulje koriste se u isključivo ne komercijalne svrhe i jedina svrha njihovog objavljivanja jeste pomoć potrošačima.
  3. Cenoteka.rs je veb portal u vlasništvu Udruženja za zaštitu potrošača „Čist račun“ i osnovan je sa ciljem da se građanima Republike Srbije pruže informacije o cenama robe široke potrošnje u najznačajnijim trgovinskim objektima kako bi građani maksimalizovali korisnost u potrošnji i kako bi se podstakla zdrava konkurencija između trgovinskih lanaca.
  4. Cenoteka.rs je veb portal namenjen fizičkim i pravnim licima i njegovo korišćenje i upotreba je potpuno besplatna.
 2. Ograničenje odgovornosti
  1. Vaše korišćenje naših stranica je u potpunosti na Vašu odgovornost.
  2. Cenoteka.rs ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za:
   • - pravilno ili nepravilno korišćenje portala cenoteka.rs, kao i za eventualnu štetu nanešenu opremi koja se koristi za pristup portalu;
   • - bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem portal do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na portalu ili onih koji su na bilo koji način povezane sa veb portalom;
   • - nepravilno funkcionisanje ili prekid rada portala, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi funkcionisanja Veba, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjka radne snage, naredbe državnih ili drugiih organa, elementarne nepogode.
 3. Cene
  1. Cene su orijentacione i informativnog karaktera.
  2. Cene su izražene u dinarima (RSD) sa uračunatim PDV-om.
  3. Cenoteka.rs ne garantuje da su cene potpuno tačne i ograđuje se od potencijalnih grešaka.
  4. Cenoteka.rs zadržava mogućnost da ne ažurira cene svakodnevno i u tom slučaju objaviće cene poslednjeg dana kada je imao dostupne cene.
  5. U slučaju da je došlo do situacije iz stava 3.4, cenoteka.rs navešće datum od kada su dostupne cene.
  6. Greške u cenama i pogrešna informacija o raspoloživosti artikala biće otklonjene čim se otkriju.
  7. Sve postojeće greške nastale su nehotice i nemaju za cilj da favorizuju niti da nanose štetu bilo kom prodajnom objektu.
  8. U slučaju da primetite neku grešku možete nas obavestiti na sugestije@cenoteka.rs kako bismo sve učinili što je u našoj moći da grešku u najkraćem mogućem vremenu ispravimo.