Uslovi Korišćenja

1. Opšte odredbe

Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za članstvo, način registracije članova, prava i obaveze članova, pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje ovog sajta. Sajt Cenoteka.rs posluje u okviru sistema društva sa ograničenom odgovornošću Cenoteka DOO, MB: 21064327 PIB: 108771141 sa registrovanim sedištem na adresi Peđe Milosavljevića 46, Novi Beograd.

Svako korišćenje ovog sajta u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Cenoteka DOO i kršenjem Uslova korišćenja.

Pravila i uslovi korišćenja definišu postupke čijim prihvatanjem nedvosmisleno potvrđujete da ste saglasni sa eventualnim ograničenjima koje ovaj veb portal nosi sa sobom.

Informacije koje Cenoteka.rs objavljuje koriste se u isključivo ne komercijalne svrhe i jedina svrha njihovog objavljivanja jeste pomoć korisnicima.

Cenoteka.rs je veb portal namenjen fizičkim i pravnim licima i njegovo korišćenje i upotreba je potpuno besplatna.

 

2. Ograničenje odgovornosti

Cenoteka.rs pruža usluge koje se sastoje od pružanja informacija, upravljanja sadržaja i usluga putem interneta.

Svako korišćenjem sajta Cenoteka.rs  je na isključivu odgovornost Korisnika.

Cenoteka.rs ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za:

Cenoteka.rs ne garantuje neprekidnost korišćenja sajta, niti je na bilo koji način odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ovog sajta. 

Bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem portal do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na portalu ili onih koji su na bilo koji način povezane sa veb portalom.

Nije odgovorna za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade podataka

Nepravilno funkcionisanje ili prekid rada portala, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi funkcionisanja Veba, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjka radne snage, naredbe državnih ili drugiih organa, elementarne nepogode.

 

3. Cene

Cene su orijentacione i informativnog karaktera.

Cene su izražene u dinarima (RSD) sa uračunatim PDV-om.

Cenoteka.rs ne garantuje da su cene potpuno tačne i ograđuje se od potencijalnih grešaka.

Cenoteka.rs zadržava mogućnost da ne ažurira cene svakodnevno i u tom slučaju objaviće cene poslednjeg dana kada je imao dostupne cene.

U slučaju da je došlo do situacije iz stava 4 ovog člana, cenoteka.rs navešće datum od kada su dostupne cene.

Greške u cenama i pogrešna informacija o raspoloživosti artikala biće otklonjene čim se otkriju.

Sve postojeće greške nastale su nehotice i nemaju za cilj da favorizuju niti da nanose štetu bilo kom prodajnom objektu.

U slučaju da primetite neku grešku možete nas obavestiti na sugestije@cenoteka.rs kako bismo sve učinili što je u našoj moći da grešku u najkraćem mogućem vremenu ispravimo.